משלחות

משלחת לגרמניה, מנהיים - ברלין דצמבר 2013

GERMANY 2013







משלחת לגרמניה, מנהיים דצמבר 2012

January 9, 2013









משלחת לגרמניה, מנהיים דצמבר 2011



משלחת למנהיים - דצמבר 2011


משלחת לפולין 2011



משלחת לגרמניה, מנהיים דצמבר 2010


משלחת מנהיים בישראל 2010

משלחת מנהיים בישראל - אפריל 2010




 
סין 2008
 
 

משלחת לסין - 2008

 
 מסע לפולין 2006
 
Comments