היסטוריה

תלמידים יקרים,

מיקוד בגרות קיץ תש"ע

לשימושכם מצורפים הקבצים הבאים:

1. תכנית הלימודים בהיסטוריה חלק א'.

2. המיקוד למבחן בגרות קיץ תש"ע.

3. מצגת על הצהרת כורש, עזרא ונחמיה.

4. מצגת על מאפייני ההלניזם.

5. מצגת על השפעת ההלניזם על היהודים בממלכת יהודה.

6. מצגת על ביסוסה וסופה של המדינה החשמונאית.

7. מצגות בנושא הלאומיות.

8. שאלות חזרה בכל הנושאים.